Integritetspolicy

Loiste Europe:s registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

  1. Registeruppgiftsansvarig

Loiste Europe

Hängbjörksvägen 14 A 1, 02130 Esbo

FO-nummer 3247841-2

kundservice@loiste.com

  1. Registerärenden

Vår kundtjänst kommer att svara på frågor och feedback om registret senast inom två arbetsdagar.

  1. Registrets namn

Loiste Europe: s kund- och marknadsföringsregister

  1. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är att hantera kundrelationen, att uppfylla kundens och Loiste Europe:s rättigheter och skyldigheter samt att behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för ändamål som rör webbtjänster, forskningsverksamhet, riktad reklam och/eller direkt marknadsföring av Loiste Europe och/eller dess partner baserat på kunddata via Loiste Europe:s medier och tjänster utan att överlåta personuppgifter till tredje part.

  1. Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla uppgifter om kunder enligt följande:

Namn
Adress
Födelsedatum
Kön
E-postadress
Mobilnummer


Loiste Europe använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användarupplevelsen. Cookies är små textfiler som skickas till och lagras på användarens dator på begäran av webbläsaren. Du kan vägra cookies genom att justera dina webbläsarinställningar.

  1. Regelmässiga datakällor för registret

Registret sammanställs från Loiste Europe: s kunddatasystem och uppgifterna underhålls med en manuell uppdatering och på grundval av eventuella uppdateringar av tredje parts uppgifter.

  1. Regelmässigt offentliggörande av uppgifter

Den registeransvarige ska inte lämna ut kundens personuppgifter till tredje part, utom när det krävs av de finska myndigheterna.

  1. Radering av data

Data kan raderas på begäran av kunden eller på grund av att kundrelationen upphör.

  1. Principer för skydd av registret

Personuppgifter kommer att hållas konfidentiella. Loiste Europe:s datanät och utrustning där registret finns skyddas av en brandvägg och andra nödvändiga tekniska åtgärder.

  1. Förbudsrätt

Kunden har rätt att förbjuda utlämnande och behandling av sina uppgifter för direktreklam och andra marknadsföringsändamål.