Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor

 1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor innehåller villkoren för användning av webbtjänsten som tillhandahålls av Loiste Europe Oy (bifirma Loiste Europe, nedan ”Tjänsteleverantören”) (nedan ”Tjänste”) samt villkoren för beställning och leverans av produkter och tjänster. Dessa allmänna villkor gäller för onlinetjänsten som upprätthålls av tjänsteleverantören (www.loiste.com)

Genom att använda Tjänsten accepterar Användaren av Tjänsten (nedan kallad ”Kunden”) dessa allmänna villkor och förbinder sig att följa dessa villkor.

Tjänsteleverantören har rätt att ändra dessa allmänna villkor. Kunden accepterar ändringarna vid användning av Tjänsten. De aktuella villkoren finns tillgängliga på Tjänsteleverantörens webbplats www.loiste.com

I webbtjänsterna behandlas Kundens personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och sekretesspolicyn för Tjänsteleverantörens kundregister.

 1. TJÄNSTERNAS INNEHÅLL

Tjänsterna inkluderar de tjänster som erbjuds av Tjänsteleverantören och andra potentiella partners i omfattning av e-handelsproduktsortimentet vid varje given tidpunkt. Tjänsterna omfattar bland annat möjlighet att delta i enkäter, tävlingar och företagets service- och produktutvecklingsprogram.

Tjänsterna och annat innehåll som tillhandahålls av Tjänsteleverantören är endast avsedda för Kundens personliga och icke-kommersiella bruk.

Hela innehållet i Tjänsterna, inklusive bilder, logotyper, produktinformation och andra texter, videor, tabeller, varumärken och varumärken, tillhör Tjänsteleverantören och/eller dess partners och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Alla immateriella rättigheter i innehållet tillhör Tjänsteleverantören eller dess partners.

Tjänsteleverantören garanterar inte oavbruten och felfri drift av Tjänsterna. Med förbehåll för obligatorisk reglering ska Tjänsteleverantören inte vara ansvarig för några direkta, indirekta eller följdskador som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda Tjänsterna. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera, ändra eller ta bort delar av Tjänsterna.

 

 

 1. LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

Produkterna levereras av PostNord. Leveranstiden är vanligtvis cirka 5-7 arbetsdagar (helgdagar kan påverka leveranstiden). 

Kunden ansvarar för att den information hen lämnar med sin beställning och kundinformation är korrekt.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för förseningar i leveranser som är oberoende av webbutiken.

 1. PRISLISTA

Priserna på produkter och tjänster inkluderar moms och leveranskostnader, om inte annat anges.

Eventuella leveranskostnader för produkten betalas vid tidpunkten för betalning av beställningen.

Priserna på produkter och tjänster bestäms i enlighet med gällande prislista. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att göra ändringar i prislistan.

Du kan bara använda en kampanjkod per beställning. Olika förmåner kan inte kombineras.

 1. BETALNINGSMETODER

Kunden kan endast betala för produkten eller tjänsten med de betalningsmetoder som tjänsteleverantören accepterar vid varje given tidpunkt. Betalningsmetoderna specificeras närmare i Tjänsten.

 1. RÄTTEN ATT RETURNERA VAROR

Produkterna har 60 dagars returrätt. Detta är en hygienprodukt: returrätten gäller endast oanvända och säljbara produkter i oöppnad originalförpackning, täckt av en skyddsfilm.

 

För att få en returkod, skicka e-post till kundservice@loiste.com.


För felaktiga eller ofullständiga returneringar och icke avhämtade beställningar debiteras en leverans- och hanteringsavgift på 14,90 euro.

 

Om du av misstag har missat upphämta ett paket, kontakta via e-post kundservice@loiste.com.

Om du returnerar en produkt kommer vi att inleda återbetalningsprocessen när vi har mottagit en accepterad returförsändelse i försäljningsskick. Du kommer att få en bekräftelse via e-post när din returförsändelse har behandlats och en återbetalning har gjorts.

 

Återbetalningen sker inom 1–5 arbetsdagar med den betalningsmetod som användes för att betala oss.

 1. VARUFEL

  Sp-tuonti ansvarar för att de produkter som de äger är korrekta i enlighet med gällande lagstiftning. Vid fel på produkten måste konsumenten alltid först kontakta tjänsteleverantörens kundtjänst genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen kundservice@loiste.com.

 2. GARANTI

  Produkten har 12 månaders garanti från beställningsdatum.

  Kunden ska meddela garantileverantören om felet på produkten inom rimlig tid från det att kunden upptäckte felet eller borde ha upptäckt det.

I garantifrågor måste kunden kontakta Tjänsteleverantören kundservice@loiste.com.

 1. ÖVRIGA VILLKOR

  Dessa Allmänna avtalsvillkor och Eventuella tvister mellan Kunden och Tjänsteleverantören ska regleras av Finsk Lag.

19.8.2023